REGULAMIN

  1. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.hsm-komputery.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupu towarów za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem hsm-komputery.pl.
   2. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma HSM Media Paweł Niklewicz z siedzibą w Jankowie Przygodzkim, ul. Długa 52a, 63-421 Przygodzice, o numerze NIP: 622-258-45-13, REGON 301287550, zwana dalej „Sprzedawcą”.
   3. W dalszej części Regulaminu osoba zamierzająca dokonać zakupu w sklepie internetowym i zarejestrowana na www.hsm-komputery.pl zwana będzie „Klientem”.
   4. Zakupów w Sklepie internetowym dokonywać mogą pełnoletnie osoby fizyczne, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną („Klient”).
   5. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.
  2. Ochrona danych osobowych
   1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe Klientów podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe Klientów uzyskiwane są w toku wypełniania formularza zamówienia przez Klienta.
   2. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest HSM Media Paweł Niklewicz z siedzibą w Jankowie Przygodzkim
   3. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
   4. Każdy Klient ma prawo do wglądu i zmiany przechowywanych przez nasz sklep swoich danych osobowych. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie firmy HSM Media Paweł Niklewicz zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.